6a

שיעורי צ’י קונג ברשפון
(שעתיים אחת לשבוע)
מנוי לחודש אחד

410.00

שיעור צ'י קונג אחת לשבוע
משך השיעור שעתיים
מנוי עבור חודש שלם
מתקיים במעודון לחבר
רח’ הפרחים 28, רשפון

במלאי

תיאור המוצר

שיעור צ’י קונג במרכז לתרגול יומי ברשפון
משך השיעור שעתיים
תדירות אחת לשבוע
(מנוי לחודש אחד)

* יש לבוא בבגדים נוחים