6c

שיעור צ’י קונג ברשפון
(שעתיים)

150.00

שיעור צ'י קונג (חד פעמי)
משך השיעור שעתיים
מתקיים במועדון לחבר
הפרחים 28, רשפון

במלאי

תיאור המוצר

שיעור צ’י קונג במרכז לתרגול יומי ברשפון
משך השיעור שעתיים
השתתפות חד פעמית

* יש לבוא בבגדים נוחים